web analytics

o nás

vítejte na stránkách www.gstrade.eucomplyGDPR

moje služby a produkty které Vám mohu nabídnout:

Daňová evidence – od roku 1990 poskytuji služby v oblasti daňové evidence pro plátce i neplátce DPH a to převážně jako dlouhodobé služby na základě smlouvy o dílo a klientům v rámci smlouvy poskytuji i další doplňkové a související služby. Pro tento druh služby je nejvhodnější aby klient spadal pod FÚ Mladá Boleslav, ale není to nezbytně nutné. Zpracovávám DE pro běžný účetní rok, ale i zpětně, nebo jako rekonstrukci DE. Lze zpracovat i související přehledy pro OSSZ a ZP. Klienti se smlouvou jsou převážně rezidenti ČR, ale lze zpracovávat DE i pro daňové nerezidenty. Další doplňkovou službou může být dodání písemnosti, nebo učinění podání, další administrativní práce, generování a tisk dokumentů atd….

Přiznání k dani z příjmu – od roku 1990 poskytuji služby v oblasti zpracování Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a to převážně jako dlouhodobé služby na základě smlouvy o dílo pro klienty DE, ale i jako jednorázovou službu pro daňové rezidenty ČR a rovněž i pro daňové nerezidenty – občany EU, nebo občany mimo EU. Pro tento druh služby je nejvhodnější aby klient spadal pod FÚ Mladá Boleslav, ale není to nezbytně nutné, obzvlášť to neplatí pro daňové nerezidenty. Zpracovávám přiznání DPFO pro běžný účetní rok, ale i opravné, nebo dodatečné. Lze zpracovat i související přehledy pro OSSZ a ZP. Další doplňkovou službou může být dodání písemnosti, nebo učinění podání, další administrativní práce, generování a tisk dokumentů atd….

Přiznání k dani silniční – od roku 1990 poskytuji služby v oblasti zpracování Přiznání k dani silníční. Zpracovávám přiznání SD pro běžný účetní rok, ale i opravné, nebo dodatečné. Další doplňkovou službou může být dodání písemnosti, nebo učinění podání, další administrativní práce, generování a tisk dokumentů atd….

 


Administrativní / kancelářské práce – tvorba dokumentů, žádostí, prohlášení, atd… ve formátech DOC, XLS, PDF, TXT a jiných dalších formátech. Konverze mezi formáty dokumentů, generování do tisku v různých formátech. Skenování dokumentů, tisk dokumentů. Další doplňkovou službou může být dodání písemnosti, učinění podání, nebo jiné administrativní práce.

 


WEB design – tvorba webů, šablon, úprava grafiky pro weby a vše co k tomu patří. Další dopňkové služby mohou být asistence s registrací domény, zajištění hostingu, IT práce a podobně.

 


 

Vzdálená správa PC klientů pomocí aplikace TeamViewer – kompletní on-line správa, nastavení PC s plným přístupem v případě problémů s chodem PC nebo nastavením/údržbou SW apod.

 


 

MS Excel – tvorba tabulek, sešitů, databází atd. Samostatné, nebo vzájemně různě propojené složitější systémy s podporou maker nebo bez maker. Vše dle požadavku klienta pro speciální nebo víceůčelové použití.

 


 

 

 

 

 

bude pokračovat …..

 

CzechEnglishRussianGermanSpanishFilipinoChinese (Simplified)Vietnamese